Gierałtowice: 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi.

0
469

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi.

W tym dniu podejmowane są działania promujące postawy proekologiczne. Nie inaczej jest w naszej gminie.
W sołectwach planowane są akcje społeczne związane ze zbiórką śmieci i wiosennym uporządkowaniem terenów publicznych.
Do zbiórki śmieci zaprasza Rada Sołecka z Przyszowic: w piątek, 2⃣2⃣ kwietnia 2022 r. zbiórka o godz. 🕔 17.00 na parkingu przy Pałacu w Przyszowicach.
Warto zabrać ze sobą rękawiczki. Worki na śmieci będą dostępne na miejscu.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
Czy wiecie że:
🏡 około 22% powierzchni naszej gminy stanowią tereny zielone (łąki, lasy i parki)
Gmina Gierałtowice cały rok podejmuje działania mające na celu ochronę naszej planety, w tym między innymi takie jak:
🏡 sadzenie drzew, które dostarczają nam niezbędnego do życia tlenu ⇒ W ubiegłym roku nasadzono 121 sztuk drzew oraz 8 szt. krzewów
🏡 działania na rzecz ograniczania niskiej emisji
🏡 promowanie ograniczania wytwarzania odpadów oraz prawidłowej segregacji odpadów
🏡 kontrole właściwej gospodarki ściekowej na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną
🏡 akcje zakupu i montażu budek lęgowych dla sowy pójdźki. Charakterystyczne budki zostały zainstalowane w każdym sołectwie, w szczególności w miejscach, gdzie sowy mają swoje miejsce bytowania.
👍 Zmieniasz siebie – zmieniasz świat 👍

info: gmina gierałtowice