Czerwionka-Leszczyny: Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym…

0
90

Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy koncentrują się na doskonaleniu wielu technik plastycznych i kompozycji przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów oraz przyborów.

Zajęcia rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Są dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wizji młodych twórców.

Malowanie i rysowanie oznacza zabawę, w której dzięki fantazji wszystko jest możliwe, a także naukę i wszechstronny rozwój psychoruchowy, kulturalny i artystyczny. Na zajęciach powstają formy płaskie i przestrzenne.

Miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.00-18.00. Koszt 25 zł.

Informacje i zapisy pod nr tel. 32 43 11 634 wew. 12.

Info: MOK Czerwionka-Leszczyny