Czerwionka-LeszczynyInformacje

Czerwionka-Leszczyny: Zachowaj bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym

Koleje Śląskie rozpoczęły akcję informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu kierowców na przejazdach kolejowych. W Czerwionce-Leszczynach przejazdem, na którym najczęściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów z udziałem kierowców jest przejazd zlokalizowany na ulicy Młyńskiej.

Jak podają Koleje Śląskie, w latach 2021-2022 ok. 84% wypadków na przejazdach kolejowych spowodowanych było nieprawidłowym zachowaniem kierowców i niestosowaniem się do zasad ruchu drogowego.

W Czerwionce-Leszczynach przejazdem, na którym najczęściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów z udziałem kierowców jest przejazd zlokalizowany na ulicy Młyńskiej. Przejazd sklasyfikowany jest jako kategorii B, co oznacza, że ruch drogowy jest na nim kierowany przy pomocy samoczynnego systemu przejazdowego, włączanego przez zbliżający się pociąg. System przejazdowy wyposażony jest w sygnalizację świetlną oraz rogatki zabezpieczające zarówno wjazd, jak i zjazd z przejazdu. Przez przejazd, tak jak wzdłuż ulicy Młyńskiej, w ciągu której zlokalizowany jest przejazd, wyznaczono drogę dla pieszych. Maksymalna dozwolona prędkość pociągu w obrębie przejazdu wynosi 110 km/h, natomiast prędkość samochodów 50 km/h.

Od początku 2020 roku  do końca 2022 roku doszło na nim do 3 zdarzeń kolejowych związanych z przejazdem pociągu Kolei Śląskich obok samochodu zamkniętego w obszarze przejazdu. Ich przyczyną było niezatrzymanie pojazdów przed włączonymi sygnalizatorami przy linii warunkowego zatrzymania i wjazd na przejazd w trakcie rozpoczęcia procedury zamykania rogatek. Dodatkowo w dwóch przypadkach kierowcy nie zachowując ostrożności zatrzymali samochód w sposób uniemożliwiający zamknięcie rogatki, która w trakcie opadania opierała się na pojeździe drogowym, co spowodowało jej uszkodzenie.

Każda ta sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.

Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych:

  • Nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy migają czerwone światła zakazujące wjazdu! Zawsze sygnalizują one obecność pociągu w pobliżu pojazdu!
  • Gdy zbliżasz się do przejazdu zawsze upewnij się, że nie nadjeżdża pociąg! Systemu zabezpieczające również mogą okazać się zawodne.
  • Nigdy nie podejmuj prób omijania zamykających się lub już zamkniętych rogatek!
  • Jeśli Twój pojazd utknął między zamkniętymi rogatkami, wyłam je przejeżdżając samochodem i opuść obszar pojazdu.
  • Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji na przejeździe, powiadom służby ratunkowe – wykorzystaj informacje z żółtej naklejki! Znajdziesz ją po wewnętrznej stronie napędu rogatkowego lub krzyża św. Andrzeja.

Apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów! 

Na podstawie materiałów PKP

info: czerwionka-leszczyny.pl