akcje charytatywneCzerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-LeszczynyRegion

Czerwionka-Leszczyny: Walentynkowe serce dla zwierzaków

Walentynki to dla wielu osób czas szczególnego okazywania uczuć i obdarowywania bliskich prezentami. Z tą myślą, podobnie jak w poprzednich latach, prowadzona jest zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt.

„W tym wyjątkowym czasie pamiętajmy o tych, od których otrzymujemy moc bezinteresownej i bezwarunkowej miłości – naszych czworonożnych przyjaciołach. By zwrócić uwagę na los bezdomnych zwierzaków, zaproponowałyśmy akcję walentynkowego wsparcia psów i kotów. W porozumieniu z dyrektorem ZDiSK-u Łukaszem Korusem i wolontariuszami działającymi na rzecz zwierząt zachęciłyśmy do udziału w tej inicjatywie. Dziękujemy wszystkim, którzy ją wspierają” – mówią Hanna Piórecka-Nowak i Katarzyna Mazur z UGiM, pomysłodawczynie akcji.

Walentynkowa pomoc bezdomnym zwierzętom cieszy się dużym wsparciem ze strony mieszkańców. W akcję włączają się także szkoły i przedszkola, a ich przedstawiciele przynoszą ogromne kartony karmy dla bezdomniaków.

Potrzeby bezdomnych czworonogów wskazali wolontariusze z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagają zwierzakom w potrzebie – Sabina Laskowska, Agata Włodarczyk i Ireneusz Piontek, Prezes Stowarzyszenia Jestem głosem tych, co nie mówią.

„Prosimy o karmę (głównie mokrą), smycze, obroże, preparaty przeciwko kleszczom. Odrobinę radości naszym podopiecznym sprawią też zabawki dla zwierząt, zwłaszcza, że trafiają do nas także niechciane szczeniaki” – wyliczają wolontariusze.

Każde dziecko, które pod opieką rodziców lub dziadków przyniesie upominek dla czworonogów, otrzyma dyplom z podziękowaniem za szlachetne serce okazane zwierzętom w potrzebie.

Akcja „Walentynkowe serce dla zwierzaków” to jedno z wielu działań podejmowanych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rzecz pomocy zwierzętom. Jak podkreślają wolontariusze, działania te, podobnie jak edukacja są cały czas niezwykle potrzebne. Wciąż ogromnym problemem jest znęcanie się nad zwierzętami, głodzenie ich, niechęć do udzielania im pomocy w chorobie, skazywanie na śmierć w męczarniach. Dotyczy to nie tylko zwierząt domowych, ale także gospodarskich.

„Niestety cały czas nie brakuje interwencji, którym towarzyszą drastyczne historie i cierpienie zwierząt, o jakim nawet trudno mówić. Warto podkreślić, że za znęcanie się nad zwierzętami grożą odpowiednie kary. Prosimy, by mieszkańcy zwracali się do nas, gdy zauważą, że zwierzętom dzieje się krzywda” – mówią wolontariusze – „Zachęcamy również, żeby każdy, kto tylko ma możliwość i chęć, skontaktował się z nami i włączył w działania na rzecz pomocy zwierzętom” – dodają.

Podziękowania na rzecz wszystkich zaangażowanych w tę akcję złożył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Burmistrz rozmawiał także z wolontariuszami o ich pracy i potrzebach w działalności wolontariackiej. Z dyrektorem ZDiSK-u Łukaszem Korusem omówił zakres działań podejmowanych przez gminną jednostkę na rzecz zwierząt.

Prezenty dla potrzebujących zwierzaków można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Parkowa 9, w godz. pracy Urzędu) oraz w ZDISK-u (ul. Polna 6, portiernia, czynne codziennie przez całą dobę) od 14 lutego do 15 marca.

Info: UMiG Czerwionka-Leszczyny