Ważne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę:

GPW remontuje i naprawia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych i naprawczych na wodociągu DN 800 mm w rejonie ul. Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach.

Prowadzone prace mają przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa jakości przesyłu wody do klientów i wyeliminowania ewentualnych braków zaopatrzenia w przyszłości.

Spadek ciśnienia wody i całkowity jej brak

W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie wstrzymanie dostawy wody dla dzielnicy Leszczyny oraz sołectwa Przegędza od godziny 22.00 27.01.2020 r. do godziny 7.00 29.01.2020 r.

W tym czasie może również nastąpić obniżone ciśnienie wody w sołectwie Książenice oraz lekki spadek ciśnienia wody w dzielnicach Czerwionka, Czuchów, osiedle Malenie i sołectwie Stanowice.

Jak zaopatrzyć się w wodę?

Prosimy, aby mieszkańcy w miarę własnych możliwości zaopatrzyli się w wodę. Przez cały czas wyłączenia zasilania woda będzie także dostarczana w beczkowozach. Szczegółowe lokalizacje beczkowozów w dzielnicy Leszczyny i sołectwie Przegędza opublikowane zostaną w poniedziałek na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

W związku z planowaną sytuacją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach podaje także numery telefonów, pod którymi można uzyskać więcej informacji – 32 431 81 80, a po godz.15.00 – 602 78 60 43.

Za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Katowicach przeprasza mieszkańców.

Komunikat GPW

Info: czerwionka-leszczyny.pl