Zgodnie z podpisaną umową, 29 maja nastąpić ma zakończenie prac remontowych przy ul. Strzelczyka w dzielnicy Dębieńsko. Wartość zadania wynosi ok. 738 tys. zł, w tym ok. 430 tys. zł stanowi pozyskane przez Gminę dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotem zadania jest przebudowa głównej części ulicy Strzelczyka wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na długości 422 m.b. wykonano kanalizację deszczową, a odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na długości 423 m.b.

Przebudowie podlegają także wjazdy bramowe, wjazdy na posesje oraz poszerzenie jezdni wykonywane z płyt ażurowych. Montowane są także krawężniki betonowe i obrzeża, odtwarza się tereny zielone, montuje oznakowanie pionowe i progi zwalniające. Przeprowadzone zostały także roboty ziemne, zamontowano studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Przed remontem w tym miejscu znajdował się ślad utwardzonej drogi w złym stanie technicznym, bez odwodnienia, co stanowiło sporą uciążliwość dla mieszkańców.

Umowę na realizację zadania podpisano pod koniec grudnia 2019 r., a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Fundusz Dróg Samorządowych to mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Został powołany Ustawą z 23 października 2018 r. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Info: czerwionka-leszczyny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here