Czerwionka-Leszczyny: Młodzi Europejczycy z SP 8

0
563

Szkoła Podstawowa nr 8 w Czerwionce-Leszczynach bierze udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Europejski Uniwersytet Latający.

Szkoła Podstawowa nr 8 została w tym roku zakwalifikowana do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Europejski Uniwersytet Latający. Uczniowie, poprzez praktyczne lekcje, mają dostrzec wpływ Unii Europejskiej na swe życie i najbliższe otoczenie. W ramach zajęć projektowych dzieci zapoznają się z materiałami na temat Unii Europejskiej, dyskutują, tworzą przemówienia, gazetki, prezentacje dotyczące wybranych państw członkowskich. Szkoła rozpoczęła udział w projekcie wraz z początkiem listopada 2019 r., zaś zakończenie, podsumowanie licznych konkursów i rozdanie nagród placówka planuje w 16. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli przed majem 2020 roku.

Aby poznać wpływ i korzyści, jakie osiągnęli mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn dzięki środkom unijnym, 5 grudnia uczniowie spotkali się z Andrzejem Wącirzem, naczelnikiem Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpienia A. Wącirza na temat inwestycji zrealizowanych dzięki pozyskanym środkom, a suma pozyskanych dotacji z UE wynosi w Gminie i Mieście ok. 110 mln zł. Uczniowie sami chętnie zabierali też głos w dyskusji o funduszach unijnych.

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się wczoraj w SP 8.

„Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów postanowiła dołączyć do projektu Europejskiego Uniwersytetu Latającego, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki udziałowi w programie oraz realizacji zadań, które z tego wynikają, nasi uczniowie mają możliwość lepszego poznania działalności Unii Europejskiej” – zaznaczył dyrektor SP nr 8 Aleksander Pyszny.

A otwierający spotkanie uczniowie podkreślili, że celem projektu Europejski Uniwersytet Latający jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

„Cieszymy się z faktu, że mieszkamy tuż obok autostrady, która w każdej chwili może nas szybko, wygodnie i bez kontroli granicznej doprowadzić do Europy. Zapoznaliśmy się już się z materiałami otrzymanymi w ramach projektu, spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta, ale wpływ Unii Europejskiej na nasze życie możemy także sami dostrzec, chociażby spacerując po najbliższej okolicy” – mówili uczniowie.

Na wczorajsze spotkanie przybyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Magdalena Świderska – koordynator programu Europejski Uniwersytet Latający Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy i dr Błażej Choroś – politolog pracujący naukowo na Uniwersytecie Opolskim. Burmistrz podkreślił rolę środków unijnych dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. M. Świderska i B. Choroś, za pośrednictwem angażujących młodych ludzi warsztatów, przekazali uczniom szereg informacji na temat Unii Europejskiej. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez dzieci scenki – Mitu o Europie oraz projekcji prezentacji multimedialnej dotyczącej UE.

Realizację zadań wynikających z projektu w SP 8 koordynują nauczyciele: Monika Brząkalik, Zofia Kochan-Pietras, Mirosława Stempień oraz dyrektor placówki Aleksander Pyszny.

Zdjęcia z realizacji projektu Europejski Uniwersytet Latający w SP8

info: czerwionka-leszczyny.pl