Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Mieszkańcy Książenic i Przegędzy wybrali sołtysów

Wczoraj w Książenicach i Przegędzy odbyły się wybory sołtysów. W Książenicach sołtysem został Tomasz Holeczki, na którego swój głos oddało 601 mieszkańców. W Przegędzy 324 głosami „za” na kolejną kadencję wybrany został Gabriel Breguła.

Terminy najbliższych zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

1. Zebranie Wyborcze w Dzielnicy Leszczyny Stare
14 listopada 2023 roku o godzinie 17.00
w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Księdza Pojdy 77c w Leszczynach
Zebranie przewiduje wybór członków Rady Dzielnicy Leszczyny Stare.

2. Zebranie Wyborcze w Osiedlu Malenie
15 listopada 2023 roku o godzinie 17.00
w siedzibie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – „Gołębnik”
Zebranie przewiduje wybór członków Zarządu Osiedla Malenie.

3. Zebranie Wyborcze w Sołectwie Bełk
17 listopada 2023 roku o godzinie 17.00
w Szkole Podstawowej w Bełku przy ul. Szymochy 16
Zebranie przewiduje wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Bełk.

Info: MiG Czerwionka-Leszczyny