GliwiceInformacje

Gliwice: To już 120 lat

W tym roku, dokładnie 15 listopada, minie 120 lat od otwarcia żydowskiego domu przedpogrzebowego w Gliwicach – budynku, który od 2016 roku jest siedzibą Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Z tej okazji Muzeum w Gliwicach zaprasza do wspólnego świętowania.

Żydowski dom przedpogrzebowy został wzniesiony przy cmentarzu żydowskim, a oficjalne otwarcie budynku i nekropolii odbyło się 15 listopada 1903 roku. Neogotycki gmach zaprojektował słynny wiedeński architekt Max Fleischer, zgodnie z wytycznymi religijnymi dla miejsca, w którym przygotowywano zmarłego do pochówku. Budynek pełnił swoją funkcję do II wojny światowej, w czasie której był magazynem wojskowym. Po 1945 roku cmentarz i dom przedpogrzebowy użytkowała powojenna Gmina Żydowska. W 2003 roku gmach został wpisany do rejestru zabytków, a w 2007 roku Gmina Żydowska przekazała go Miastu Gliwice. W 2012 roku prezydent miasta podjął decyzję o odrestaurowaniu budynku i przekształceniu go w oddział Muzeum w Gliwicach, któremu nadano nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich.

Dziś zabytkowy gmach przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 jest miejscem upamiętniającym historię Żydów na Górnym Śląsku, przestrzenią do spotkań i dialogu. W najbliższą środę o godz. 17.00 na przylegającym do budynku cmentarzu rozpoczną się obchody 120-lecia.

Wydarzenie rozpocznie się słowami rabina Wilhelma Münza, który 120 lat temu uczestniczył w otwarciu cmentarza i domu przedpogrzebowego. Mowę odczyta Sławomir Pastuszka – członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Bractwa Pogrzebowego Chewra Kadisza w Katowicach. Następnie zaplanowano rozmowę o historii budynku i jego współczesnej działalności oraz projekcję filmów dotyczących Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Gośćmi obchodów będą osoby związane z oddziałem gliwickiego Muzeum, które od lat opiekują się dziedzictwem żydowskim w regionie.

W spotkaniu udział wezmą: Bożena Kubit, Karolina Jakoweńko, Magdalena Żmudzińska, Grzegorz Krawczyk, a poprowadzi je Małgorzata Lichecka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Info: UM Gliwice