Czerwionka-LeszczynyInformacjeMiasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Konferencja inauguracyjna „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023”

11 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja inauguracyjna „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023” pn. “Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży“ skierowana dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli oraz przedstawicieli innych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym trenerów młodzieżowych klubów sportowych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach we współpracy z Instytutem Nowej Kultury w Warszawie i odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.

Celem konferencji było upowszechnienie rekomendacji w zakresie profilaktyki alkoholowej dla szkół, ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych tak, by dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz trenerzy mieli dostęp do najlepszych rozwiązań w dziedzinie ograniczania picia alkoholu wśród młodych ludzi będących pod ich opieką. Rekomendacje zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego “FYFA – Focus on Youth, Football and Alcohol”.

„Od wielu lat prowadzimy różnorodne działania profilaktyczne skierowane do młodzieży z terenu Gminy i Miasta. Dziś, dzięki pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujemy kolejne ważne przedsięwzięcie – otwieramy Tydzień Profilaktyki Uzależnień. Mówiąc o uzależnieniu, najczęściej myśli się o nałogach dotyczących alkoholu i papierosów. Współcześnie jednak w działaniach profilaktycznych kłaść należy także duży nacisk na uzależnienia behawioralne, np. uzależnienie od mediów, od drugiego człowieka, czy liczne uzależnienia od wykonywania określonych czynności. O tych współczesnych zagrożeniach rozmawiamy z młodymi ludźmi przez cały rok” – wyjaśniała Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych.

„Każde dziecko narażone jest na uzależnienie. Może to być nadużywanie internetu, telefonu, substancji psychoaktywnych czy napojów energetycznych. Naszym zadaniem jest chronić uczniów, dlatego we wrzeniu, już na początku roku szkolnego, organizujemy tę ważną konferencję” – dodała Aneta Chojnacka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Swoje prelekcje podczas konferencji wygłosili:

– Katarzyna Michalska, Kierownik Działu Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

– Robert Frączek, Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

– dr Jakub Kołodziejczyk, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”

– Mateusz Terlikowski, dyrektor Instytutu Nowej Kultury

– Paweł Filipczak, wicedyrektor Instytutu Nowej Kultury

Współpraca samorządów lokalnych w zakresie podnoszenia jakości i skuteczności realizowanych programów profilaktyki uzależnień – Porozumienie „skuteczny samorząd-efektywna profilaktyka”

Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025.

Info: Gmina Czerwionka-Leszczyny