Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Jubileusz Przedszkola Nr 1 w Leszczynach ( cz. 2)

 

      Ciekawym dokumentem jeszcze sprzed II Wojny Światowej jest „Dziennik zajęć z roku szkolnego 1937/38”.

   Uczęszczało wówczas do Przedszkola prawie 60 dzieci z roczników 1931 i 1932, w tym 2/3 chłopców. Zdecydowana większość to dzieci górników /aż 25/, także 4 dzieci kolejarzy i „robotników” oraz po 3 murarzy, rolników oraz szoferów. Były to głównie dzieci z Leszczyn oraz kolonii Rzędówka, Malenie i Nowy Dwór.

Przedszkole podlegało miejscowej Szkole o czym świadczą podpisy jej kierownika w „Dzienniku”, był nim wtedy p. Stanisław Pyzik. Czasami w zastępstwie Przedszkole kontrolował nauczyciel Józef Figuła. W starannie prowadzonym dzienniku brak natomiast nazwiska wychowawczyni – była to prawdopodobnie Ewa Haratykówna.

Po II Wojnie Światowej przedszkole na krótko /1945-46/ mieściło się w „zomku” Bartelta i miało do dyspozycji dwie salki oraz werandę. Pierwszymi wychowawczyniami były Magdalena Mendlówna /po ślubie Breza/ oraz Weronika Zieleźna / z dniem 1 kwietnia 1946/, prawdopodobnie wspólnie lub zamiennie. Do pomocy miały przez krótki czas Jadwigę Kwitkównę. We wrześniu 1946 przedszkole zostało przeniesione z powrotem do dawnego lokalu w Domu Gminnym /obecnie OSP/. Były to 2 sale i szatnia. Do dyspozycji było duże boisko, ubikacje na podwórku, ale dostosowane dla dzieci. Z dniem 1 września 1947 wychowawczyni Magdalena Breza objęła starszą grupę prowadząc zajęcia w dużej sali a W. Zieleźna prowadziła młodszą grupę w sali mniejszej. W roku szkolnym 1949/50 przedszkole zaczęło otrzymywać dotację od KWK ”Dębieńsko”, a później również od innych zakładów pracy.
1 lutego 1949 kolejną wychowawczynią została Stefania Łabuś, a drugi oddział prowadziła M. Breza, będąc równocześnie kierowniczką przedszkola. W tym czasie p. Brezowa podnosiła kwalifikacje zawodowe w Państwowym Seminarium Dla Czynnych Niewykwalifikowanych Wychowawczyń Przedszkoli w Rybniku, które ukończyła w 1951 roku. Pani Łabuś przeniosła się następnie do przedszkola Nr 2 na Osiedlu w Leszczynach, a na jej miejsce przyszła / w latach 50-tych/ Krystyna Będykowska. Następnie Przedszkole otrzymało pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze (po Urzędzie Gminy), dlatego warunki lokalowe zdecydowanie się poprawiły. Pani Brezowa w 1962 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Krakowie a w 1965 roku została dyrektorką Przedszkola nr 3 im. J. Korczaka w Leszczynach, którym kierowała do przejścia na emeryturę w 1976 roku. Kolejnymi kierowniczkami/dyrektorkami były W. Zieleźna /do 1976 roku/, następnie przez 10 kolejnych lat Pelagia Szewczyk (od1976 r.) oraz Tolisława Kornas (od 1986 r.). Przedszkole w tych pomieszczeniach było do czerwca 1990 roku. Aktualnie od 2007 roku Przedszkolem w obecnym budynku kieruje Monika Sobieska.
15 maja Przedszkole Nr 1 „Promyczek” obchodzi Jubileusz 90-lecia istnienia.

Krzysztof Kluczniok

Fot. 1 – 1946 rok z p. Zieleźną
Fot. 2 – 1957 rok z p. Brezową