21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

0
598

21 listopada obchodzony jest w całym kraju Dzień Pracownika Socjalnego – został on wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996 roku. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Wyczucie i wrażliwość w codziennej pracy są niezbędne do wykonywania tych trudnych obowiązków. Warto więc podkreślić oddanie i troskę, z jaką pracownicy służą najbardziej potrzebującym.

 ops_napis

„Pracownik socjalny to osoba, której zadaniem – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – jestdążenie do sytuacji, w której osoby samotne oraz rodziny samodzielnie przezwyciężają trudności, które napotkały na swojej drodze życiowej. Podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownik socjalny odwiedza rodzinę w miejscu zamieszkania, często poznaje skomplikowaną historię życia, ból, cierpienie. Poznaje krzywdę dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. Doświadcza wielu dylematów przy podejmowaniu decyzji, mających wpływ na dalsze losy innych ludzi. Pracownik socjalny to osoba, która nie tylko pomaga, powinna wspierać, motywować, myśleć empatycznie, nie oceniać. Bardzo ważny w codziennej pracy jest także dystans, który pozwoli podejmować trafne decyzje ” – mówią o swojej pracy pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach na przestrzeni ostatniego roku:

  • przeprowadzono 3200 rodzinnych wywiadów środowiskowych,

  • przeprowadzono 1500 konsultacji,

  • z pomocy finansowej skorzystało 1100 rodzin,

  • wydanych zostało 17000 decyzji

  • aktywizację społeczno-zawodową ukończyło 2000 osób,

  • w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej zostało objętych działaniami około 50 osób 50+

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków i stypendiów szkolnych.
Ponadto, realizowane są zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzone są wspólnie z Policją postępowania” Niebieska Karta”.
Pracują również asystenci rodzin, którzy na co dzień współpracują z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Realizowane są także zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. W Ośrodku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w któym można uzyskać porady prawne, konsultacje w zakresie uzależnień i przemocy oraz pomoc psychologiczną.
W dzielnicy Czerwionka i Leszczyny działają dwie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 21 listopada obchodzą swoje święto, życzymy im więc wielu sukcesów zawodowych.