W październiku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I technikum i szkoły branżowej oparte na programie NOE.

Zajęcia, prowadzone przez certyfikowanego terapeutę Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia w Pławniowicach, zaadresowane były do młodzieży szkolnej przed inicjacją alkoholową i narkotyczną. Cel zajęć to wzmocnienie postaw abstynenckich i dostarczenie maksymalnej wiedzy o alkoholowym ryzyku. Oprócz terapeuty w spotkaniu wzięło udział 2 świadków, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z przeszłości, ich zgubnym wpływie na dalsze życie oraz o wstydzie i uczuciach, które im towarzyszyły w tamtym czasie. Podkreślono jak istotne jest zwrócenia się o pomoc do osób z otoczenia i mówienie o swoich problemach.

Info: ZSP Ornontowice