Informujemy, że szkoła posiada jeszcze wolne miejsca dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wolne miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej
TECHNIKUM:
– technik automatyk
– technik ogrodnik
– technik hodowca koni
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik elektryk
– technik górnictwa podziemnego
– technik hotelarstwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
– elektryk
– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
– automatyk
– kucharz
– górnik eksploatacji podziemnej
– klasa wielozawodowa – rzemieślnicza

Wolne miejsca dla absolwentów gimnazjum:
TECHNIKUM:
– technik automatyk
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik ekonomista
– technik górnictwa podziemnego

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– kucharz
– górnik eksploatacji podziemnej
– klasa wielozawodowa – rzemieślnicza

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów bezpośrednio w szkole w godzinach 9:00 – 14:00

Info: ZSP Ornontowice