InformacjeOrnontowice

ZSP Ornontowice: Powiatowy konkurs ekonomiczny pt. „Ekonomia-Pieniądz-Bank”…

Trzecim konkursem który odbył się 25 kwietnia 2023 w naszej szkole był powiatowy konkurs ekonomiczny pt. „Ekonomia-Pieniądz-Bank”.

Gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych z Ornontowic, Mikołowa, Łazisk, Gierałtowic i Chudowa.

Mieli oni za zadanie rozwiązać test składający się z 20 pytań oraz wykonać dwa zadania praktyczne polegające na obliczeniu odsetek od lokat bankowych oraz podatku VAT.

Rywalizacja była bardzo zacięta a o końcowym zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty.

Ostatecznie wyniki wyglądały następująco:

1 miejsce – Zuzanna Spilok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice

2 miejsce – Marek Smolnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach

3 miejsce – Stefania Szczepanik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do naszego zawodu Technik Ekonomista.

Info: ZSP Ornontowice