ZSP Ornontowice: Oferta pracy na stanowisku sekretarza szkoły…

0
880

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach poszukuje osoby z doświadczeniem w kadrach i płacach na stanowisko sekretarza szkoły.

Oferty prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: sekretariat@zspornontowice.pl z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisku sekretarza szkoły”.

info: ZSP Ornontowice