GliwiceInformacje

Zmiany w żłobkach w Gliwicach

Od 1 stycznia 2018 r. szykują się zmiany w żłobkach miejskich – zdecydowali podczas ostatniej sesji miejscy radni. Na co mogą liczyć rodzice najmłodszych gliwiczan?

Jedna z ważniejszych zmian to możliwość przyjęcia dziecka do żłobka na okres krótszy, niż do tej pory, w związku z  trwającą ponad dwa tygodnie nieobecnością innego żłobkowicza. Pierwszeństwo w takim wypadku będą miały dzieci z listy oczekujących.

– Ponadto ustawa określa preferencyjne warunki przyjmowania dzieci z orzeczoną niepełnosprawności oraz dzieci z rodzin wielodzietnych, dlatego w statucie wprowadzono zapis o przyjmowaniu tych dzieci w pierwszej kolejności. Dodatkowo w przypadku przyjęć dzieci niepełnosprawnych konieczna jest każdorazowe, indywidualne rozeznanie sytuacji – to lekarz prowadzący zdecyduje czy dziecko z określonym rodzajem niepełnosprawności może funkcjonować w grupie żłobkowej, wydając stosowne zaświadczenie – mówiła podczas sesji Rady Miasta Hanna Kołodziejczyk, dyrektor Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Rodzice będą mieli również możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności placówki, np. składania propozycji zajęć, współorganizowania okazjonalnych uroczystości i innych wydarzeń integracyjnych. W oddziale będzie mogła zostać powołana Rada Rodziców, podobnie jak w szkołach i przedszkolach będą również organizowane okresowe zebrania.

Nowy statut określa też zasady opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wychowania dziecka przy aktywnym udziale rodziny.

W Gliwicach działają 4 oddziały żłobków miejskich. W sumie korzysta z nich 230 maluszków.  Wprowadzane zmiany w statucie Żłobków Miejskich  są wymagane ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Info: gliwice.eu