Informacje

Zima na drogach

Na drogach coraz częściej panują – mniej lub bardziej uciążliwe – warunki zimowe. Poniżej podajemy, jakie instytucje i firmy odpowiadają za zimowe utrzymanie dróg na naszym terenie.

DROGI GMINNE

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiadają właściwe urzędy miast i gmin. Oto ich numery telefonów: Gierałtowice – (32) 301 13 00, Knurów – (32) 235 10 17, Pilchowice – (32) 235 65 21, Pyskowice – (32) 332 60 00, Rudziniec – (32) 400 07 00, Sośnicowice – (32) 238 71 91, Toszek – (32) 237 80 00, Wielowieś – (32) 237 85 00.

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Gliwicach – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – dba o ponad 294 km swych dróg. Zimowym utrzymaniem objętych jest z nich blisko 252 km. Drogi te znajdują się na terenie gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś oraz na terenie miast: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice i Toszek.

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg powiatowych w naszych gminach ZDP realizuje za pośrednictwem wykonawcy, którym jest firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o., mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2. Oto numery kontaktowe w sprawach zimowego utrzymania dróg: tel. 502 586 280 i faks (32) 238 26 92. Informację o nieprzejezdności dróg powiatowych należy zgłaszać do kierownika akcji zimowej z ramienia ZDP – Paweł Karpa, tel. (32) 234 06 96 lub 605 435 731.

Wyjątkiem są drogi powiatowe na terenie Pyskowic. O ich przejezdność dba Urząd Miasta Pyskowice za pośrednictwem firmy Tonsmeier Południe Sp. z o. o. z siedzibą Rudzie Śląskiej (ul. Kokotek 33), tel./faks (32) 233 26 01. Informacje o nieprzejezdności dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Pyskowic należy zgłaszać wyznaczonej osobie z ramienia Urzędu Miasta: Aleksandra Paździorek, tel. (32) 332 6016.

DROGI WOJEWÓDZKIE

ZDP w Gliwicach dba również o zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na naszym terenie – wraz z chodnikami i ścieżkami pieszo-rowerowymi zlokalizowanymi w ich ciągu. Czyni to za pośrednictwem dwóch wykonawców.
Za stan dwóch dróg wojewódzkich: DW 921 oraz DW 408 odpowiada Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak ze Stanicy (ul. Gliwicka 25), nr tel. 509 406 420 lub e-mail: biuro@dromar.info. Natomiast za zimowe utrzymanie dróg: DW 901 i DW 907 odpowiedzialny jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MAX–BUD 1” Tomasz Warchala, Ruda Śląska, ul. Zgrzebnioka 4/9, tel. 692 461 485 lub e-mail: budowy@max-bud.comzamowienia@max-bud.com. Informację o nieprzejezdności tych dróg wojewódzkich na naszym terenie należy zgłaszać do kierownika akcji zimowej ds. dróg wojewódzkich w ZDP, Dariusza Wieteski,  tel. (32) 234 06 96 lub 605 435 730.

Z kolei na drogach wojewódzkich: Nr 919 Racibórz – Rudy – Sośnicowice, Nr 907 Kieleczka – Tworóg oraz Nr 921 Knurów (skrzyż. z DW 924) – Przerycie (skrzyż. z DW 919) prace związane z zimowym utrzymaniem nadzoruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ul. Lechicka 24). Informacje o ich nieprzejezdności można zgłaszać pod nr. tel. 32 781 92 11.

DROGI KRAJOWE I AUTOSTRADY

Prace związane z utrzymaniem przejezdności tych dróg na terenie powiatu wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Katowicach – Rejon w Zabrzu, ul. Chudowska 1. O stan autostrad na naszym terenie dbają: A4 do km 312 + 400 – Obwód Drogowy w Brzezince, tel. (32) 270 15 10; A1a do km 0+874, A1b i A1c oraz węzeł Sośnica bez A4 – Obwód Utrzymania Autostrady Maciejów, tel. 885 665 020; A1 od km 0+874 i A4 od km 312+400 – Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce, tel. (32) 240 07 02.

Przez powiat gliwicki biegną drogi krajowe: DK 40, DK 78 i DK 94. Całodobowe dyżury dla tych dróg są pełnione: w siedzibie Rejonu w Zabrzu, ul. Chudowska 1 – tel. (32) 234 06 92; w Obwodzie Drogowym w Brzezince, ul. Białostocka 3 – tel. (32) 270 15 10 i w GDDKiA Oddział w Katowicach – tel. (32) 258 62 81 lub 19 111.

Sieć dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP w Gliwicach znaleźć można na stronie http://zdpgliwice.pl.

Info: starostwo.gliwice.pl