Ciekawostki z ...Gierałtowice

Zebranie wiejskie sołectwa Przyszowice.

Z A W I A D O M I E N I E

13 listopada 2017 r. o godz. 1700

w sali stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 4 w Przyszowicach

odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PRZYSZOWICE

Porządek zebrania obejmuje następujące tematy:

eksploatacja górnicza, naprawa szkód i wypłata odszkodowań – KWK „Sośnica” i KWK „Makoszowy”,
włamania rabunkowe w sołectwie – informacja Policji,
możliwości budowy sieci gazociągowej,
palenie liści i innych rzeczy zatruwających powietrze,
sprawy bezpieczeństwa na drogach,
naprawa nawierzchni ulic po kanalizacji,
sprawy bieżące sołectwa, wolne głosy i wnioski.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.