12 kwietnia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Gliwickiego.

Tegoroczna kwalifikacja dla naszego powiatu trwała od 18 marca do 12 kwietnia. Przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Gliwickiego stawiło się w tym czasie 540 osób, w tym 12 kobiet – czyli więcej, niż zostało wezwanych, gdyż kilka osób zgłosiło się ochotniczo. Za wzorową pracę komisji lekarskiej w składzie: dr Tomasz Reginek – przewodniczący, Zbigniew Maćkowiak – sekretarz i Aleksandra Jureczko – pielęgniarka oraz pracownikom administracyjnym podziękowania złożyli Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego i mjr Robert Cieśla, szef Wydziału Rekrutacji w WKU w Gliwicach.

Podczas uroczystości podkreślono bardzo dobrą współpracę Powiatu Gliwickiego, WKU i gmin wchodzących w skład naszego powiatu przy przeprowadzaniu corocznej kwalifikacji wojskowej.

– Podczas ubiegłorocznej kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Gliwickiego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki pod względem stawiennictwa wezwanych, zajmując pierwsze miejsce w województwie śląskim wśród  powiatów ziemskich, a drugie wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – przypomniała Ewa Jurczyga. – Mam nadzieję, że i w tym roku, po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w całym województwie, Powiat Gliwicki zyska równie wysoką ocenę.

Info: starostwo.gliwice.pl