🕯 Zmarł wybitny lekarz i zasłużony mieszkaniec Miasta Zabrze, prof. Stanisław Pasyk. Za swoją służbę na rzecz pacjentów oraz istotny wkład w rozwój polskiej medycyny został nagrodzony wieloma odznaczeniami, w tym Orderem Odrodzenia Polski.

Od 1976 do 1983 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. To dzięki niemu w mieście Zabrze podjął pracę prof. Zbigniew Religa.

Rodzinie i bliskim składam serdeczne kondolencje.

fot. Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases

Info: Małgorzata Mańka- Szulik