17 października została oddana do użytku winda dla osób niepełnosprawnych przy Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Tym samym zakończone zostało zadanie pn. „Przebudowa zespołu sanitarnego oraz zabudowa windy w celu dostosowywania strefy wejściowej i parteru budynku przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Koszt brutto – (realizacja) – 604 964,55zł, w tym: koszt sfinansowany przez Miasto Zabrze – 569 150,13zł, koszt sfinansowany przez PFRON – 35 814,42 zł. Wykonawca: Michał Świderek i Alojzy Polok prowadzący działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej pod nazwą: FIRMA A.S. s.c z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Plebańska 9/3.

Info: um.zabrze.pl