InformacjeKultura i rozrywkaRegionZabrze

Zabrze: Młodzi poeci z całego Śląska zaprezentowali się w Miejskim Ośrodku Kultury

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbył się w czwartek wernisaż poetycki z okazji wydania XX tomu Antologii Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej. Tomik jest owocem wojewódzkiego konkursu, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu. Znajdują się w niej wiersze laureatów wydarzenia. Jubileuszowej edycji konkursu towarzyszyło bicie rekordu Polski, którego celem było napisanie jednego wiersza przez jak największą ilość autorów, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Udało się tego dokonać, co zostało potwierdzone certyfikatem.

Podczas wernisażu poetyckiego zostały wręczone nagrody oraz dyplomy laureatom konkursu poetyckiego w trzech kategoriach wiekowych: klasy I- IV, V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przewodniczącym jury konkursu jest aktor, reżyser i poeta Zbigniew Stryj.

Co roku organizator zawraca się z prośbą do znanych osobistości ze świata kultury i sztuki o napisanie recenzji do tomiku. Wśród recenzentów znaleźli się już m.in.: Jan Miodek, Anna Dymna, Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Danuta Stenka, Piotr Fronczewski czy Małgorzata Kożuchowska.

Dzięki konkursowi dzieci i młodzież mają okazję rozwijać swoje talenty literackie, a ich twórczość jest rozpowszechniana. Wydarzenia uwrażliwia także uczestników na piękno ojczystego języka, a także motywuje do twórczych zadań.

XVI tom Antologii Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej ukazał się dzięki współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz dzięki wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

Gratulujemy młodym poetom z całego Śląska!

Info: UM Zabrze