KnurówNewsy

Za odbiór śmieci zapłacimy w nowych terminach

W konsekwencji podjęcia na ostatniej sesj Rady Miasta Knurów uchwały wprowadzającej zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od bieżącego roku obowiązuje zmieniony harmonogram uiszczania opłat.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego systemu, wprowadzono korektę polegającą na wyznaczeniu ostatecznego terminu dokonywania wpłaty na 5 dzień kolejnego miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału.

Zasada ta nie obowiązuje jedynie w przypadku ostatniego kwartału w roku, gdzie w dalszym ciągu należy wpłacać należności w ,,starym” terminie tj. do 27 grudnia.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się więc następująco:

za miesiące: styczeń, luty i marzec do 5 kwietnia,
za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec do 5 lipca,
za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień do 5 października,
za miesiące: październik, listopad i grudzień do 27 grudnia.

Opłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miasta przy ul. Dr. Floriana Ogana 5 po uprzednim przygotowaniu wpłaty w pokoju 025 – niski parter, lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego.

Co ważne, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu roku 2015 nie ulegają zmianie w stosunku do stawek które obowiązywały w 2014r.

4208cea8-75ec-46ab-b032-df662c02ca89