Ukazał się długo oczekiwany 8/9 numer „Górnika Polskiego”. Z tej okazji zorganizowano spotkanie w dniu 26 czerwca, którego organizatorem było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Zeszyty których autorami są ludzie znający się na górniczym fachu, od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, chcesz mówić na jakiś temat, zanim to zrobisz, warto wiedzieć co mają do powiedzenia inni..

Dziś tego rodzaju publikacje są wręcz potrzebą chwili. Na spotkaniach autorskich jest okazja do wymiany doświadczeń, bliskiego poznania autorów, a także tych historycznych już wcześniej powstałych publikacji.
Wiedzieć, to znaczy słuchać i czytać, a dalej dzielić się ze swoimi wiadomościami. Muzeum Górnictwa w Zabrzu daje takie możliwości, dzięki temu jest to nie tylko miejsce wystawiania eksponatów mówiących o śląskiej tradycji związanej z górnictwem, ale także jest tam możliwość ciągłego zgłębiania swojej wiedzy. Gospodarzami tej placówki są ludzie nie tylko posiadający dużą wiedzę naukową, ale przede wszystkim są to pasjonaci, kochający region w którym przyszło im żyć.
Gości powitał starszy kustosz, zastępca dyrektora ds. Muzealnych – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pan Jan Jurkiewicz. Po krótkim wystąpieniu oddał głos autorom nowo wydanej publikacji.

Po spotkaniu, była możliwość zakupienia publikacji z wpisem autorów.
Górnictwo stało się jednym z ważnych filarów naszej rodzimej śląskiej kultury. Spychanie tego tematu na margines naszego życia jest niedopuszczalnym błędem. Powoduje bowiem nie tylko ubóstwo kulturowe, ale dzięki naszej bezmyślności spychamy siebie na dno wiedzy o nas samych – ludziach stąd…
Nie podparty solidnie chodnik wkrótce ulegnie zawałowi, zaś wiedza o nas samych nie podparta filarem regionalnej kultury, tradycji zwyczajów pozbawi nas „korzeni”, to bardzo niebezpieczne zjawisko które zakończy się brakiem potrzeby uczenia się, zgłębiania wiedzy, zakłócimy porządek dzięki któremu istniejemy.

„Górnik Polski” – to nasza przyszłość, nie tylko historia – o tym powinniśmy pamiętać i podkreślać wagę tego zagadnienia wszędzie gdzie tylko jest to możliwe…
Warto spotkaniu, które odbyło się 26 czerwca poświęcić nieco więcej miejsca, aniżeli tylko suchą relację wspominającą jej przebieg, bowiem autorzy poszczególnych artykułów zamieszczonych w publikacji przedstawili tam wiele nieznanych wątków śląskiej historii związanej z górnictwem, a także posługiwaniem się językiem polskim i wieloma ciekawymi zdarzeniami z tym faktem związanymi, nie mogło także zabraknąć wątków ukazujących naszą kulturę, w której pierwszoplanową rolę odgrywała muzyka i pieśni..

W cyklu artykułów zatytułowanych „Z potrzeby wiedzy”, postaramy się szerzej przedstawić tematy, o których była mowa w spotkaniu, i zachęcić do zapoznania się z pracą zbiorową, której autorami są ; Jan Jurkiewicz, Jacek Okoń, Beata Piecha van Schagen, Jerzy Sołowiej, oraz Zenon Szmidtke.
Źródła ; zdjęcia archiwalne ze zbiorów „Górnik Polski”, Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu nr 8-9 Zabrze 2015.

Relacja : Tadeusz Puchałka