NewsyRegion

XII sesja Rady Powiatu Gliwickiego

26 listopada odbyła się XII sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Miała charakter wyjazdowy.

Część sesji zorganizowana został w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, gdzie radnych gościnnie przyjęli burmistrz Wacław Kęska i przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd. Następnie radni powiatowi złożyli wizyty w Szpitalu w Pyskowicach, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach oraz w Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Sybilla Szmidt.

Podczas sesji radni przyjęli 8 uchwał. Dotyczą one m.in. przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r., zmian w zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, a także zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2015 r. Mocą jednej z uchwał radni wyrazili zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500 tys. zł do spółki Szpital w Pyskowicach na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia przez Powiat Gliwicki wszystkich nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana została na 17 grudnia.

 

info: starostwo.gliwice.pl

sesja 26 listopada 2015