Renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł, czyli o 164, 77 zł. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie we wtorek (8 maja). 

Dzięki wprowadzeniu ustawy o podniesienia renty socjalnej świadczenie to wzrośnie do 1029,80 zł brutto. Oznacza to wzrost na poziomie ponad 19 proc.

Zgodnie z rządowym projektem świadczenie z tytułu renty socjalnej wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Tę propozycję, w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie, przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa regulacja wejdzie w życie 1 września tego roku z mocą od 1 czerwca.

Renta socjalna, która dotychczas wynosiła 865,03 zł, przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niesprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, podczas nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, albo w trakcie studiów doktoranckich czy aspirantury naukowej.