Wycieczka do Krakowa

0
769

3 czerwca odbyła się współorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Koło Gospodyń Wiejskich Paniówki wycieczka do Krakowa.

Uczestnicy wraz z przewodniczką przeszli szlakiem „Na styku kultur”.

Info : https://www.facebook.com/gok.gieraltowice/?hc_ref=NEWSFEED