Wybrano firmę na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych …

0
433

Wybrano firmę na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych

 

pn. 1) „Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie”,

2) „Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie”.

Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lotników II wybrano firmę ABS – Ochrona Środowiska Sp z o.o. z Katowic za kwotę 47 724 zł. Termin zakończenia 26 tygodni.
Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piłsudczyków również ABS – Ochrona Środowiska Sp z o.o. i też za kwotę 47 724 zł.