W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory odbędą się 21 października 2018 r. Drugie tury przewidziane są na 4 listopada 2018 r. 

Do 26 września 2018 r. do godziny 24:00 odbywa się zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z terminarzem, druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.

Według znowelizowanego w tym roku Kodeksu wyborczego kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Nowe przepisy wprowadziły też między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Z kolei jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy osób. Wprowadzono również zakaz „podwójnego kandydowania” czyli ubiegania się w wyborach samorządowych jednocześnie o mandat wójta oraz radnego. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem ma być kandydowanie na wójta i radnego w tej samej gminie.