WOPR Knurów: Zaprasza na kursy z zakresu ratownictwa wodnego

0
2920

WOPR Knurów:

Dla osób, którzy chcą podjąć nowe wyzwania.

Oddział Miejski Śląskiego WOPR 
w Knurowie prowadzi zapisy na kurs przygotowujący do egzaminów na stopień młodszego ratownika oraz ratownika wodnego.

Można jeszcze dołączyć do uczestników kursu i doskonalić swoje umiejętności.

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów.

Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 12 rok życia,
• jest członkiem WOPR,
• posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
• dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień ratownika wodnego jest spełnienie kilku kryteriów.

Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 16 rok życia,
• posiada ważną legitymację WOPR (zapłacona składka członkowska, ważne badanie lekarskie)
• posiada stopień młodszego ratownika WOPR.

Zapisy prowadzi Zarząd Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Knurowie na stronie https://www.facebook.com/WoprKnurow/ oraz na e-mail: adamwopr@wp.pl.