Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice informuje

Wójt Gminy Pilchowice informuje o

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice

w terminie od 1 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w siedzibie urzędu (pokój nr 10).

Szczegóły na www.bip.pilchowice.pl

logo-1126160515 (2)