InformacjeKnurówSport i rekreacja

Warszawa/Knurów: Knurowskie kluby sportowe otrzymały dotacje z Rządowego Programu „Klub”

Fight Club Knurów, Akademia Piłki Nożnej w Knurowie oraz BKS Concordia Knurów otrzymały dotację finansową w ramach Rządowego Programu „Klub 2023”. To już kolejna edycja projektu, mającego na celu wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego czyli klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów. Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 z nich, to aż o 101 więcej wniosków z przyznaną dotacją niż w roku ubiegłym.

Fight Club Knurów z programu zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzyma 15 tysięcy złotych, zaś Akademia Piłki Nożnej w Knurowie oraz BKS Concordia Knurów po 10 tysięcy. Środki pieniężne mogą być przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego lub organizację obozów sportowych.

AW