W Katowicach odbyła się pierwsza z trzech konferencji dotyczących zachowania dzieci i młodzieży organizowanych w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów i psychologów, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

„Świat wirtualny, który nas otacza, stawia ogromne wyzwania przed dziećmi, młodzieżą, ale także osobami dorosłymi. To świat, który wyzwala ogromne emocje. Obserwujemy, że dzieci coraz częściej mają problemy z komunikacją i rozładowywaniem swoich emocji. Na potrzeby dzisiejszej konferencji przygotowaliśmy film, realizując Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego” – powiedziała, otwierając konferencję, Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Film stanowi wskazówkę edukacyjną dla nauczycieli i rodziców. Zawiera informacje o diagnozie tych zjawisk, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą występować tego typu problemy.

Podczas konferencji wykłady wygłosili prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Agata Olczak, psycholog, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach oraz Mariola Gajek-Czapla, pedagog specjalny, socjoterapeuta, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach.

Celem spotkania była prezentacja adekwatnych sposobów postępowania, reagowania oraz pracy korekcyjnej z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Konferencję naukowo-metodyczną „Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży” zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie wojewódzkie w Katowicach. Przed nami jeszcze trzy regionalne konferencje o tej samej tematyce. Odbędą się w Rybniku (15.10.2018 r.), Częstochowie (17.10.2018 r.) oraz Bielsku-Białej (24.10.2018 r.). Konferencje realizowane są w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

Info: slaskie.pl