KnurówNewsy

W Gierałtowicach woda zdatna do picia !

Komunikat nr 3/ 2015 Ogłoszony w dniu 02.08.2015 r. dla odbiorców wody przeznaczonej do spożycia, w sprawie jakości wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice

Komunikat nr 3/ 2015 Ogłoszony w dniu 02.08.2015 r.
DLA ODBIORCÓW WODY PRZEZNACZONE J DO SPOŻYCIA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GIERAŁTOWICE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 31.07.2015 r. z sieci wodociągowej na terenie sołectwa Gierałtowice nie wykazały obecności bakterii grupy Coli. W związku z czym PPIS w Gliwicach stwierdza, iż woda nadaje się do spożycia przez ludzi co jest zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm).

Jakość wody w sieci wodociągowej na terenie sołectwa Gierałtowice pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym PPIS w Gliwicach.

W związku z powyższym Komunikat nr 2/2015 z dn. 01.08.2015r. zostaje odwołany.

REKLAMA

lody_kebab