W Dymbiyńsku było „żniwne”.
Wszyjscy godali że po połedniu bydzie padoł dyszcz, ale pogoda sie utrzimała, słońce wylazło i szło fajrować.

Pod spodkiym mocie wciepniynte pora zdjyńć, cobyście łobejrzeli jak było piyknie.

info: KGW Dębieńsko