W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiły maile rzekomo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załącznika. Plik zawiera zawirusowane oprogramowanie, które natychmiast instaluje się na komputerze.

Do wiadomości mailowej załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł bankowości elektronicznej czy mediów społecznościowych.

Wszystkich klientów ZUZ uczula, że nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur, tak jak nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową. Wszelkie dokumenty i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej Zakładu. Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przekazuje tylko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS i dzieje się to właśnie za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej korespondencji, ZUS prosi klientów o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej – pod numer 22 560 16 00.