Czerwionka-LeszczynySport i rekreacja

UWAGA! 15 stycznia br. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 500 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku w zakładce: stypendia sportowe

 

info: czerwionka-leszczyny.pl

 

stypendia_sportowe