Urząd Gminy Gierałtowice zakończył proces uruchamiania systemu monitoringu jakości powietrza.

Ostatnia z 6 stacji monitorujących stężenie PM 10 i PM 2,5 została zainstalowana w sołectwie Gierałtowice na skrzyżowaniu ulicy J. Sobieskiego i Granicznej.

Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej https://www.discovair.pl/ jak i na stronie prezentującej wyniki pomiarów meteorologicznych http://infomet.nazwa.pl/app/gieraltowice-map/#/

Info: gmina Gierałtowice