Czerwionka-Leszczyny

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników samorządowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Wicewojewoda Śląski Gabriela Lenartowicz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewskim wręczyli wyróżnionym przez Prezydenta RP złote i srebrne medale za długoletnią służę.

Medalem złotym odznaczeni zostali: Celina Cymorek, Cecylia Grzybek, Benedykt Korus, Edward Kucharczyk, Marian Uherek. Medalem srebrnym odznaczone zostały: Mariola Czajkowska i Ewelina Falkiewicz.

Wicewojewoda gratulowała wyróżnionym, zwracała także uwagę na problemy związane z brakiem szacunku do pracy urzędnika i częste posługiwanie się krzywdzącymi stereotypami. Burmistrz podziękował pracownikom za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. „Wyróżnienie dla nas, odbieramy jako docenienie zespołu pracowników, z którymi mamy przyjemność współpracować, a dalej – jako zaszczyt dla całej naszej Gminy” – mówił w imieniu nagrodzonych Marian Uherek.

info: czerwionka-leszczyny.pl

12079843_1575996669306494_8081219239722757104_o 12095053_1575996739306487_8441685134233786019_o 1799939_1575996745973153_2630074665319907581_o 12113413_1575996755973152_1600135795461385797_o 11148840_1575996665973161_8129985625031199748_o 12138448_1575996672639827_7582628492965745105_o