Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Porozumienie ws. przebudowy drogi DW 921…

0
347

Odbyło się dzisiaj /28.10.2020/ spotkanie zorganizowane przez Starostę Powiatu Gliwickiego Waldemara Dombka zwieńczone podpisaniem porozumienia ws. przebudowy drogi DW 921 z prezydentem i wójtami gmin: Knurów – Adamem Ramsem, Gierałtowice – Leszkiem Żogałą, Pilchowice – Maciejem Gogulla oraz w obecności, Bartłomieja Kowalskiego – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dokument zawiera deklarację współpracy ze Śląskie. Pozytywna energia wskazując niezbędne odcinki do koniecznej modernizacji:

– przebudowa odcinka ul. Korfantego w Gierałtowicach na odcinku o długości ok. 700 mb od skrzyżowania z ul. Ks. Roboty do skrzyżowania z ul. Gierałtowicką;

– przebudowa odcinka o długości 3,05 km w Knurowie od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości do granicy administracyjnej z Gminą Gierałtowice;

– realizacji II etapu przebudowy drogi na docinku od skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Bierawka i Polna do końca zabudowań w sołectwie Pilchowice o długości ok. 1,8 km.

Porozumienie zostanie przekazane do Marszałka, Jakuba Chełstowskiego celem dalszego procedowania. To pilotażowa forma współpracy i patrzenie w szerszej perspektywie jaką zainicjował Marszałek #Chełstowski i zakłada prace w perspektywie 2021-2024.

źródło: fb Bartłomiej Kowalski