ŚUW: Czerwionka-Leszczyny: #PomagamyUkrainie

0
664

C Z E R W I O N K A – L E S Z C Z Y N Y | WYDARZENIE

#PomagamyUkrainie 🆘🇵🇱🇺🇦
:: To była udana inicjatywa!🥰👍👍 Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach było dziś miejscem ważnego wydarzenia – Dnia Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej, podczas którego uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie, mieli okazję znaleźć kompleksową pomoc i poradę pracowników wielu instytucji.
🇵🇱#WicewojewodaŚląski🎙: – Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej to wydarzenie organizowane pierwszy raz, ale widać jak bardzo potrzebne – w każdej miejscowości, w której zamieszkują uchodźcy🇺🇦. Pomoc kierowana jest z różnych stron, z różnych instytucji i faktycznie scentralizowanie wszystkiego w jednym miejscu jest znakomitym pomysłem❗️ 👍 Warto to kontynuować, aby w innych miejscowościach organizowano takie dni integracji i pomagać uchodźcom, którzy są czasem zagubieni i przychodzą z bardzo różnymi problemami – mówił wicewojewoda śląski 🇵🇱Jan Chrząszcz.

Akcja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu i pomocy wojewody śląskiego 🇵🇱Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski oraz kierownictwu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – biorących udział w wydarzeniu wicemarszałek Beata Białowąs, wicemarszałek Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, dyrektor Danucie Maćkowskiej, Januszowi Michałkowi, Prezesowi Zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu i jego pracownikom oraz wielu instytucjom i sponsorom.
Głowny cel został osiągnięty!🎯 Uchodźcy – głownie matki, miały okazję spokojnie załatwić formalności urzędowe wynikające z pobytu w Polsce, podczas gdy ich dzieci zajmowały się radosną zabawą. Nauczyciele Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku zorganizowali najmłodszym gry i zabawy oraz uczyli dorosłych podstaw języka polskiego. Były też makijaże i masaże dłoni wykonane przez uczniów Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego.
Akcję aktywnym działaniem wspomogli pracownicy:
➡️ Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki
➡️ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
➡️ Urzędu Skarbowego,
➡️ Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
➡️ Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku,
➡️ Straż Graniczna,
➡️ Ośrodka Pomocy Społecznej,
➡️ Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz działających tam pracodawców,

Akcję wsparli również udzielający darmowych porad prawnicy z Okręgowej Izby Radców Prawnych, operatorzy numeru alarmowego #numer112 z kursem udzielania pierwszej pomocy oraz strażacy OSP Czerwionka i OSP Leszczyny.

Dziękujemy wszystkim za wspólne działanie!❤️
#ŚLĄSKIE

 

jnfo: ŚUW