KnurówNewsySport i rekreacja

Street Workout Park oraz Skatepark

W parku pomiędzy ulicami 1 Maja i Klasztorną powstanie Street Workout Park oraz Skatepark – rozpoczęło się postępowanie przetargowe.

Przedmiotem zamówienia jest :
„Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja”

Przedmiot umowy obejmuje rekonstrukcję terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja, a w szczególności:

1) wykonanie nowej nawierzchni istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, w tym:
– kostka betonowa płukana o grub. 8 cm,
– podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o grub. 4 cm,
– podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 o współczynniku nośności CBR min. 20% o grub. 15 cm,
– stabilizacja gruntu spoiwem – cementem Rm = 2,5 MPa o grub. 15 cm,

2) przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej płukanej,

3) budowa chodnika stanowiącego dojście do placu sportowego, w tym:
– kostka betonowa płukana o grub. 8 cm,
– podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o grub. 4 cm,
– podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 o współczynniku nośności CBR min. 20% o grub. 15 cm,
– stabilizacja gruntu spoiwem – cementem Rm-2,5 MPa o grub. 15 cm,

4) budowę ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, w tym:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu 0/6 o grub. 5 cm,
– podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 o współczynniku nośności CBR min. 20% o grub. 15 cm,
– stabilizacja gruntu spoiwem – cementem Rm=2,5 MPa o grub. 15 cm,

5) budowę placu sportowego dla ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem własnej masy ciała), w tym:
– zestaw do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem własnej masy ciała) zawierający nw. elementy: obręcze długie, obręcze krótkie, drążki (3 szt.), drabinka 45 st, drabinki pionowe (2 szt.), drabinka pozioma, ławeczka treningowa z podestem, lina treningowa 3,5 m, poręcze równoległe (2 szt.), garb, zestaw treningowy do uderzeń,
– nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa,
– tablica regulaminowa,
– opracowanie programu do systemu treningowego (min. 500 form treningowych) w formie aplikacji do ściągania na telefon komórkowy,

6) budowę skateparku betonowego – monolitycznego (nawierzchnia wraz z przeszkodami) wraz z tablicą regulaminową,

7) montaż elementów małej architektury: ławek i koszy na śmieci,

8) montaż nowego oświetlenia terenu, w tym:
– słupy oświetleniowe stożkowe, stalowe, ocynkowane wysokość 5,0 m montowane na fundamencie betonowym – 13 szt.,
– oprawy typu LED – 13 szt.,
– ułożenie kabla oświetleniowego YAKY 4 x 35 mm²,

9) wykonanie kanalizacji deszczowej:
– kanał z rur PVC Ø250,
– kanał z rur PVC Ø200,
– studnie kanalizacyjne betonowe Ø 600 – 2 szt.,
– studnie kanalizacyjne tworzywowe Ø 315 – 4 szt.,
– wpusty uliczne betonowe Ø 500 – 4 szt.,

10) wykonanie drenażu z rur drenarskich o średnicy Ø113 mm,

11) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, demontaże, humusowanie, wykonanie trawników, wycinka drzewa, przesadzenie drzewa, itp.).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy, które zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i obiekty, z zastrzeżeniem iż:
1) na skatepark betonowy – monolityczny (nawierzchnia wraz z przeszkodami) oraz na wytrzymałość konstrukcji urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała okres gwarancji wynosi 120 miesięcy.

12987161_1073936572659560_8419492058814141737_n 12973154_1073937105992840_1086785283027145588_o 12967391_1073936669326217_7043344847439503976_o 12976815_1073936665992884_6229654796752729928_o 12967278_1073936622659555_1247033376799411925_o 12983903_1073936592659558_2885372696947115615_o

4 komentarze do “Street Workout Park oraz Skatepark

  • Czy skatepark, streetworkout i ławki będą robione przez jednego wykonawcę. Jeśli tak to nie ma co liczyć na dobry skatepark.

    • Niestety wszystko ma przyjąć jeden wykonawca. Zależy teraz jakie firmy wygrają.

  • Czyli aplikacja jest w trakcie tworzenia, wiadomo przez jaki zespół?

  • jak zrobi np. techramps to oni maja i super skateparki i super streetworkouty wiec wszystko zalezy od tego kto wygra

Możliwość komentowania została wyłączona.