Jak co roku 27.01.2019 r. odbyła się tradycyjne już uroczystość upamiętnienia „marszu śmierci” więźniów obozu KL Auschwitz oraz kolejnej rocznicy „Tragedii Górnośląskiej”. Rybniczanie oraz przedstawiciele samorządu Rybnika i powiatu Rybnickiego pod obeliskiem obok stadionu miejskiego w Rybniku zapalili znicze i złożyli kwiaty, po czym udali się w trakcie odprawiania drogi krzyżowej do pomnika w lesie oraz kościoła św. Katarzyny w Wielopolu. Gdzie została odprawiona msza święta w intencji pomordowanych. Starostwo Powiatowe reprezentowała w uroczystościach Grażyna Bzdziuch z Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia.

info: starostwo.rybnik.pl