Starostwo Rybnik

Starostwo Powiatowe w Rybniku: Sesja absolutoryjna w Powiecie Rybnickim

W czwartek 27.04.2023 Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za ubiegły 2022 rok kalendarzowy. Rada Powiatu oceniła pracę Zarządu Powiatu za 2022 rok w zakresie działalności finansowej. Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdanie w zakresie budżetu. Wcześniej wniosek absolutoryjny został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która zaopiniowała go pozytywnie. Komisja Rewizyjna również po zapoznaniu się z opinią RIO pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2022 z wykonania budżetu . Po uchwałach w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu i uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie.

Absolutorium zostało udzielone Zarządowi Powiatu w głosowaniu, 15 głosów za i 3 wstrzymujące się.

Serdecznie gratulujemy Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu Sylwii Marcol-Wróblewskiej, życząc wielu sukcesów w realizacji zadań samorządowych w coraz trudniejszych zadaniach finansowych.

info: Starostwo Powiatowe w Rybniku