Starostwo Powiatowe w Rybniku: Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR 2023”

0
571

W dniach 7 i 8 marca w Domu Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W eliminacjach uczestniczyło 48 uczestników ze szkół podstawowych powiatu rybnickiego. Pierwszego dnia na scenie występowali przedstawiciele gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zaś drugiego uczestnicy pozostałych gmin naszego powiatu.

W dwudniowym spotkaniu z poezją i prozą uczestniczyli także goście: Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Grzegorz Potysz – kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Rybniku , Stefania Szyp radna gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Mariola Czajkowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Popisy młodych recytatorów oceniało profesjonalne jury w składzie: Karina Abrahamczk-Zator i Katarzyna Chwałek- Bednarczyk. Konkurs otworzyła piosenka poetycka w wykonaniu Natalii Gierlich i Emilii Lasockiej. Organizatorem konkursu było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach.

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO na https://starostwo.rybnik.pl/…/powiatowy-konkurs…/

info: Starostwo Powiatowe w Rybniku