O szkodach górniczych na drogach powiatowych oraz wstrząsach wysokoenergetycznych związanych z eksploatacją górniczą rozmawiano 21 marca podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Miasto Knurów, Gmina Gierałtowice i Gmina Pilchowice – to tereny w powiecie gliwickim, które są najbardziej narażone na oddziaływanie eksploatacji górniczej. Na spotkanie w starostwie Zarząd Powiatu Gliwickiego zaprosił przedstawicieli zakładów górniczych, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a także władz Miasta Knurów, Gminy Gierałtowice, Gminy Pilchowice. Udział w nim wzięli licznie również radni Rady Powiatu Gliwickiego.

Na początku spotkania, prowadzący je naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Mariusz Dyka zasygnalizował problem wstrząsów górniczych. W ubiegłym roku były one szczególnie odczuwalne dla mieszkańców powiatu gliwickiego i wzbudziły wiele niepokoju. Następie głos zabrali przedstawiciele kopalń KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice” – należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., KWK „Sośnica” Polska Grupa Górnicza S.A. oraz KWK „Makoszowy” Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (kopalnia ta jest w likwidacji). Omówili plany wydobycia i ich oddziaływanie na drogi powiatowe, przedstawili plany działań naprawczych oraz zapewnili, że powstałe szkody na drogach są i będą usuwane. Wykazali również, że zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym odnotowano wstrząsy związane z wydobyciem, nie zagrażały one jednak bezpieczeństwu w powiecie gliwickim.

Bieżącą sytuację dotyczącą prowadzonych prac w zakresie likwidacji szkód górniczych na drogach powiatowych przybliżył zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach Paweł Karpa. Następnie odbyła się dyskusja. W jej trakcie m.in. zwracano uwagę na zbyt powolny przebieg prac likwidowanej kopalni „Makoszowy”, związanych z usunięciem szkód górniczych na ul. Polnej w Przyszowicach. Problem bezpieczeństwa wodnego poruszył radny z Knurowa, Jan Furgoł – w obrębie cieków wodnych również dochodzi do szkód związanych z eksploatacją górniczą. Z kolei radny Powiatu Gliwickiego Tomasz Kowol zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązania problemu powstałych niedawno uskoków w dolnym odcinku ul. Korfantego w Gierałtowicach.

– Dziękuję za ścisłą współpracę pomiędzy poszczególnymi samorządami a zakładami górniczymi w celu usuwania szkód powstałych na drogach. Wszystkim nam zależy, by eksploatacja górnicza przebiegała w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz infrastruktury drogowej i mieszkaniowej. Problemy są istotne, cieszę się, że zainteresowane strony dążą do ich rozwiązania – podkreślił na zakończenie spotkania starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Info: starostwo.gliwice.pl