InformacjeStarostwo Gliwice

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Spotkanie w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

20 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone obowiązkom i zagrożeniom związanym z afrykańskim pomorem świń (ASF). Udział w nim wziął wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Spotkanie otworzył starosta gliwicki Waldemar Dombek, a następnie w jego tematykę wprowadził uczestników naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka. W spotkaniu uczestniczyli również: przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek, Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Smogorzewski, prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach Krzysztof Orlik, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach Szczepan Błachut, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku Ryszard Wilk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu Ireneusz Gewald, Dorota Osadców i Sara Meskel z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka.

Podczas spotkania omówiono m.in. problematykę zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz obecną sytuację, związaną z kontrolami bioasekuracji gospodarstw i zwalczaniem ASF.

Pod koniec lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Celem znowelizowanych przepisów jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni. Rozporządzenie wprowadza dla rolników, którzy hodują świnie nowe wymogi. Określają one m.in. kto może wykonywać czynności związane z obsługą świń, wymiary jakie muszą mieć maty dezynfekujące oraz nakazują prowadzenie rejestru wejść osób do pomieszczenia, w którym są utrzymywanie świnie, a także utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

W związku z wejściem nowych przepisów, organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzają kontrole i sprawdzają, czy gospodarstwa utrzymujące świnie, spełniają odpowiednie wymogi.

Przypominamy, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Jest jednak niezwykle groźna dla trzody chlewnej.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące ASF znaleźć można na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl.

Info: starostwo.gliwice.pl