Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Spotkanie poświęcone dla rolników

0
512

Płatnościom bezpośrednim w 2019 r. poświęcone było spotkanie dla rolników, które odbyło się 11 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Gliwickiego i instytucji okołorolniczych z naszego regionu, w spotkaniu informacyjnym wzięli udział rolnicy z powiatu gliwickiego i Gliwic. Słowo wstępu do zebranych oraz podziękowania za przybycie skierował wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, w tematykę spotkania wprowadził uczestników naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Mariusz Dyka. Następnie pracownicy Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie omówili kwestie dot. działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW na lata 2014-2020 oraz kontroli wymogów z „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Najważniejsze informacje dotyczące płatności bezpośrednich oraz płatności ONW przekazał kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach Andrzej Frejno. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich przyjmowane będą od 15 marca do 15 maja br. Ostateczny termin składania zmian do wniosków oraz uzupełniania braków (z zastosowaniem zmniejszenia należnych płatności – za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności) wyznaczono na 10 czerwca. Wnioski składa się za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez internet/ewniosekplus.html.

Do 14 marca br. rolnik prowadzący gospodarstwo do 10 ha – który w ubiegłym roku ubiegał się o przyznanie płatności: obszarowej, dodatkowej, za zazielenienie, do powierzchni uprawy chmielu, do owiec, do kóz, niezwiązanej do tytoniu, ONW, wypłatę pomocy na zalesianie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową – może zamiast pełnego  e-wniosku, złożyć w ARiMR wypełniony druk oświadczenia potwierdzającego, że w stosunku do 2018 roku nie ma żadnych zmian i wnioskuje o takie same płatności.

Od 2019 r. wprowadzono nową delimitację obszarów ONW (na stronie www.arimr.gov.pl znajduje się aplikacja wyszukująca obszary ONW). Rolnicy, których działki ewidencyjne objęte zostały nową płatnością ONW, nie mogą w roku 2019 złożyć „Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018”. Powinni złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja br. eWniosek, w którym zawnioskują o płatności ONW.

Jak poinformował podczas spotkania Waldemar Stein z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach, rolnicy przy wypełnianiu wniosków mogą skorzystać z usług tego Zespołu. Pracownicy dyżurują w biurze PZDR w Gliwicach (budynek starostwa, ul. Zygmunta Starego 17) od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 13.00. Na czas wypełniania wniosków będą dyżurować również w biurze ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32 231 08 24.

Spotkanie było okazją do poruszenia również innych zagadnień istotnych dla rolników. Kwestie bioasekuracji, uboju z konieczności oraz sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa przybliżył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach Szczepan Błachut, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach Tomasz Taranowski przedstawił informacje dot. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz ubezpieczenia pomocnika rolnika. Temat stosowania środków ochrony roślin oraz materiałów siewnych omówiła Katarzyna Miszczak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddziału w Gliwicach.

Info: starostwo.gliwice.pl