InformacjeStarostwo Gliwice

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Opieka nad osobami z niepełnosprawnością

28 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone opiece nad osobami z niepełnosprawnością.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie tejże Rady, włodarze i przedstawiciele gmin Pilchowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gliwickiego, dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach i Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie oraz dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Tematyka spotkania dotyczyła głównie problemu opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w tzw. sytuacjach kryzysowych, związanych np. ze śmiercią jedynego opiekuna lub jego niespodziewaną chorobą.

– Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają całodobowej opieki, w przypadku gdy zabraknie ich opiekunów, powinny natychmiast trafić do miejsca, gdzie zapewniona będzie im odpowiednia i fachowa pomoc – informuje wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która prowadziła spotkanie. – Naszym zamysłem jest utworzenie możliwości całodobowej opieki w ramach funkcjonujących już w naszym powiecie jednostek pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zrobiło rozeznanie wśród opiekunów, których podopieczni wymagaliby opieki w momencie ich nagłej, nieprzewidzianej nieobecności. – Z naszych ustaleń wynika, że takich osób z niepełnosprawnością w powiecie gliwickim jest blisko 40, przy czym podkreślić należy, że są to dane szacunkowe i dotyczą tylko osób, które korzystają z usług naszego Centrum – podkreślała podczas spotkania dyrektor Barbara Terlecka-Kubicius.

Uczestnicy spotkania potwierdzili, że jest to poważny problem, bowiem ich podopieczni wymagają odpowiedniej opieki, uwzględniającej potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślali, że bardzo potrzebny byłby taki konkretny punkt, gdzie mogliby zostać umieszczeni zanim zakończą się procedury związane z ich zabezpieczeniem i wyznaczeniem konkretnego miejsca pobytu.

Kolejnym problemem samotnych lub starszych opiekunów jest kwestia związana np. z planowaną operacją czy wyjazdem do sanatorium. W takiej sytuacji trudno im znaleźć odpowiednią opiekę dla podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną, która nie wymagałaby od opiekuna pełnej odpłatności.

Podczas merytorycznej rozmowy padła propozycja by 2-3 miejsca, tzw. interwencyjne czy postojowe zabezpieczyć w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie, w którego strukturach działa Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– Teraz będziemy pracować nad kwestiami prawnymi, by znaleźć odpowiednie przepisy umożliwiające takie rozwiązanie, gdyż obecna ustawa o pomocy społecznej ich nie przewiduje. Musimy też oczywiście rozeznać kwestie finansowe dotyczące utrzymywania tych miejsc w stanie gotowości i możliwości współfinansowania tego rozwiązania przez gminy – podkreśla wicestarosta Ewa Jurczyga.

Przypomnijmy, że to już kolejne spotkanie poświęcone problemom osób z niepełnosprawnością, jakie zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Pierwsze z nich odbyło się 5 lutego i poświęcone było m.in. funkcjonowaniu w praktyce Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wnioski, które wówczas zostały na nim wypracowane i propozycje zmian są już w Sejmie i Senacie.

Info: starostwo.gliwice.pl